Friday, March 3, 2017

Tabaltronics 2016 with Subhash Dhunoochand

A long overdue post. Tabalatronics 2016 held on 30th September 2016 with Subhash Dhunoohchand organised by Alliance Francaise Abu Dhabi. Thank you to Subhash Dhunoohchand, Nino Carnino, Solange Carnino, Sultan Al Hajji, @Total and Alliance Francaise Abu Dhabi.

Monday, February 6, 2017

Viswanathapuram temple Shashti 2017 - Bandsetഷഷ്ഠി 2017 - എന്റെ കാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ പങ്കു വക്കുന്നു.
ബാൻഡ് സെറ്റ് എന്ന കലാരൂപം ഇപ്പോഴും നില നിന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചില ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും കാരണമാണ്. ഈ കലാകാരന്മാരെ നമ്മൾ എത്ര അനുമോദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല.
ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടിയും  കൂടെ ഒരു ആസ്വാദകന്റെ ആനന്ദ നർത്തനവും കാണാം.... ആശംസകൾ.

Viswanathapuram temple Shashti 2017