Sunday, October 17, 2010

Photo Speaks - Mahanavami Maholsavam at Urakam Ammathiruvadi Temple, Thrissur

Photo Speaks - Mahanavami Maholsavam at Urakam Ammathiruvadi Temple, Thrissur

Photos provided by urakathammathiruvadiksethra upadeshakasamathi

No comments:

Post a Comment